O SUMEZ-u

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) je nacionalna, nestranačka, dobrovoljna i neprofitna udruga u koju se udružuju udruge iz područja skrbi o mentalnom zdravlju u zajednici. SUMEZ čini 19 udruga članica koje pružaju podršku na terenu osobama s teškoćama mentalnog zdravlja u 10 gradova u Hrvatskoj. U nastavku pročitajte više u našoj viziji, misiji i ciljevima.

Naša vizija

Vizija Saveza udruga za mentalno zdravlje je živjeti u društvu u kojem su osobe s teškoćama mentalnog zdravlja u potpunosti podržane u vlastitom procesu oporavka, osnažene i socijalno uključene, bez stigme. Proces oporavka se poštuje, a svoje potrebe zadovoljavaju s dostojanstvom, poštovanjem i sveobuhvatnim uslugama skrbi i podrške u zajednici.

Naša misija

Mentalno zdravlje nije luksuz, već temeljno ljudsko pravo

Misija Saveza udruga za mentalno zdravlje je promocija mentalnog zdravlja u zajednici, zagovaranje oporavka i socijalne uključenosti te suzbijanje stigme radi poboljšanja kvalitete življenja osoba s teškoćama mentalnog  zdravlja. Zajedničkim naporima zagovaramo pristupačnost usluga u zajednici, osnažujemo pojedince, obitelji i zajednice da napreduju i ostvare svoj puni potencijal.

Naši ciljevi

Promicanje, razvoj i unapređenje položaja osoba s teškoćama mentalnog zdravlja u svim segmentima života, te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava, a osobito dostojanstva, jednakih mogućnosti, socijalne uključenosti i života u zajednici uz podršku

Zagovaranje koncepta oporavka, širenja usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog zdravlja te regionalne zastupljenosti usluga na području cijele RH

Unapređenje zakonodavnog, financijskog i strateškog okvira za rad udruga članica

Jačanje kapaciteta članica Saveza za podršku osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i članova njihovih obitelji i bližnjih

Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i inovativnih oblika osposobljavanja i zapošljavanja osoba s teškoćama mentalnog zdravlja

Promicanje i razvoj volonterstva

Borba protiv stigme i podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja

Medijska vidljivost i međunarodna suradnja

Naš tim

Tko čini SUMEZ

Zajednica igra ključnu ulogu u promicanju mentalnog zdravlja i podizanju kvalitete života poticanjem društvenih veza, smanjenjem izolacije i pružanjem osjećaja pripadnosti i svrhe. SUMEZ promiče mentalno zdravlje u zajednici, zagovara oporavak i socijalnu uključenost radi poboljšanja kvalitete življenja i smanjivanje stigme psihičke bolesti (teškoće) u javnosti.
19

članica

100

radionica, aktivnosti i događaja organizirano

Zajedno činimo promjenu

Tijela Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje:

Skupština

Skupština je najviše tijelo Saveza i čine je sve članice-udruge. Saziva se svake godine, a svake četiri godine je izborna skupština.

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom SUMEZa, a sastoji se od 7 članova (predstavnika udruga-članica Saveza). provodeći odluke, zaključke i stavove Skupštine kojoj je odgovoran.

Predsjednik/ca

Predsjednik/ca Skupštine ujedno je i predsjednik/ca Upravnog odbora kojeg bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik/ca predstavlja i zastupa SUMEZ u zemlji i inozemstvu, saziva i vodi sjednice Skupštine, podnosi izvješća o godišnjem radu na redovitim sjednicama, saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.

Tajnik/ca

Tajnik/ca koordinira između Upravnog odbora i posebno izabranih stručnih radnih tijela Saveza, može zastupati Savez prema odluci Skupštine, vodi popis članova, sudjeluje u organizaciji sastanaka, sjednica, priprema materijale, pomaće Predsjedniku/ci i tijelima Saveza u izvršavanju zaključaka i odluka.