Politike mentalnog zdravlja

June 19, 2023

SUMEZ: Voljeli bismo kada bi političari pridavali veći značaj jeziku koji koriste

Image BD

SUMEZ: Voljeli bismo kada bi političari pridavali veći značaj jeziku koji koriste

'S dubokom zabrinutošću pratimo korištenje pogrdnog jezika koji prožima politički diskurs. Upotreba stigmatizirajućeg jezika vezanog uz mentalne poteškoće i oboljenja u političkim kampanjama nanosi duboke rane društvenoj koheziji, potičući podjele, neprijateljstvo i diskriminaciju.

Štoviše, normalizira predrasude, rađajući kulturu netolerancije i diskriminacije. Šteta koju nanosi ovakav jezik nadilazi izbornu arenu, prožima javnu percepciju i oblikuje društvene stavove. Nemarna uporaba pogrdnih izraza poput 'psihijatrijski bolesnik', 'luđaci', 'Vrapče', korištenje slike 'stezulje' u političkim prepucavanjima  potkopava napore u borbi protiv stigme prema osobama s mentalnim oboljenjima. Takav jezik održava štetne stereotipe i poništava učinak kampanja, projekata i programa čiji je cilj smanjenje društvenih predrasuda, destigmatizaciju i promicanje socijalne uključenosti. Osobe s teškoćama mentalnog zdravlja su isto i glasači, zaposlenici, umirovljenici, ljudi među nama i pripadnici ovog društva.

Zahvaljujemo Pravobranitelju za osobe s invaliditetom na javnom priopćenju prije početka kampanje.

Voljeli bismo kada bi političari pridavali veći značaj jeziku koji koriste. Istu molbu upućujemo i novinarima i medijskim kućama.

Želimo političko okruženje u kojem se svi pojedinci tretiraju s dostojanstvom i poštovanjem, bez obzira na izazove s kojima se nose', napisali su na društvenim mrežama.

Pročitajte zaključke s održanog okruglog stola